Nazywam się Marta Bielecka

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą.
Zastanawiasz się kim jestem i skąd wzięła się nazwa, którą się posługuję?

Na początek...

Relacja pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą powinna opierać się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego. Tylko wtedy nasze wspólne działania będą skuteczne. W poniższych kilku słowach, chcę „powiedzieć” w czym mogę Ci pomóc, jak pracuję, jaki są moje kwalifikacje. Uchylę również rąbka prywatności. Na mojej stronie dowiesz się również jak pracuję i jakie metody stosuję w trakcie terapii. 

W czym mogę Ci pomóc?

 • Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.
 • Udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysach, poradnictwa, konsultacji rodzicielskich.
 • Przyjmuję na terapię małżeństwa żyjące w separacji, które chcą odbudować relację małżeńską.
 • Prowadzę terapię par, przeżywających trudności w komunikacji i zmagających się z różnymi trudnościami.
 • Pomagam osobom, które dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych, w których problemem był alkohol.
 • Pracuję także z pacjentami, którzy zmagają się z trudnościami emocjonalnymi, autodestrukcją, nadmiernym poczuciem winy i wstydu, z zaburzeniami nastroju, z silnym odczuwaniem lęku, depresją, zaburzeniem osobowości.
 • Prowadzę psychoterapię z osobami, którzy doświadczają zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, również na tle religijnym.

Jak pracuję?

 • Prowadzę psychoterapię w nurcie integratywnym, dostosowując znane mi metody do poszczególnych pacjentów, będących w procesie terapii w Pracowni Syjon. Czerpię głównie z dorobku psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej oraz terapii Gestalt.
 • Jednocześnie prowadzę kurs cyklicznych spotkań „Szczęśliwa mama”, podczas których uczestniczki nabywają wiedzę z różnych dziedzin procesu życia kobiety, a ponadto mogą w panelu dyskusyjnym podzielić się własnymi trudnościami i doświadczeniami związanymi z przebiegiem procesu okołoporodowego, kwestii wychowywania dzieci, pogodzenia sfery zawodowej i rodzinnej, relacją z mężem, ludźmi oraz depresją poporodową itp.
 • Ponadto prowadzę grupę wsparcia dla osób współuzależnionych.
 • Jestem autorem serii warsztatów pt. „Rozwój osobisty na Syjonie”.
 • Dodatkowo prowadzę Trening Zastępowania Agresji (TZA) dla dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), katechezy przedmałżeńskie, prelekcje dla kadry nauczycielskiej w szkołach.
 • Prowadzę liczne szkolenia w formie stacjonarnej oraz online o różnych treściach z dziedziny psychologii.

Moje kwalifikacje

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pierwszy tytuł magistra zdobyłam na kierunku Stosunki Międzynarodowe w jednej z Uczelni w Białymstoku. Następnie ukończyłam kierunek Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i uzyskałam dyplom magistra Psychologii. Kolejne lata nauki spędziłam w Szkole Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, które jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikowania. Ponadto należę do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Doświadczenie zdobyłam odbywając liczne praktyki i staże. Pracowałam w placówkach pomocowych, medycznych, Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, Szkole Podstawowej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku.

Obecnie pracuję w gabinecie Pracowni Syjon, której jestem założycielką.

Nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje, biorę udział w różnych szkoleniach i projektach. Korzystam stale i regularnie z superwizji, gdzie poddaje swoją pracę ocenie certyfikowanych superwizorów, znaczących towarzystw psychoterapeutycznych.

Prywatnie

Prywatnie jestem żoną oraz matką czwórki wspaniałych dzieci.

Należę do katolickiej Wspólnoty, w której staram się być również pomocą innym.

Inspiruje mnie Bóg i człowiek. Stąd moje zainteresowanie i podejście w psychoterapii również z wymiaru duchowego, opartego na chrześcijańskich założeniach antropologicznych, bazujących na dowodach naukowych.

Zachwycam się pięknem przyrody i bardzo lubię podróże rodzinne, które dodatkowo dają mi ogrom radości oraz harmonię. W życiu rodzinnym cenię relacje i dzielenie się tym co według mnie jest najważniejsze – miłość do drugiego człowieka.

Fascynuje mnie świat mody, makijaż i wszystko co związane jest z kobiecością. Śledzenie wąskich ścieżek z tych dziedzin wypełnia mnie dodatkowo szczęściem oraz wdzięcznością do Boga za to, że jestem kobietą.

Koncepcja i znaczenia Pracowni Syjon i Logotypu:

Syjon – w wielu przypadkach termin Syjon jest stosowany jako przenośnia określająca bezpieczeństwo oraz opiekę. Ponadto samo słowo Syjon występuje w Biblii ponad 150 razy, głównie w znaczeniu twierdzy. Od ok. IV wieku Syjonem nazywane jest wzgórze znajdujące się poza murami Starego Miasta, na zachód od Ofelu. Dodatkowo można zastosować do nazwy wzgórza przymiotnik chrześcijański, w celu oddzielenia terminu starotestamentowego. Reasumując, miejsce Syjon oznacza opiekę, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa i stanowi twierdzę wartości chrześcijańskich.

koncepcja-marki-syjon-ryba

Symbol Ryby – Pierwsi chrześcijanie dużym szacunkiem otaczali ten symbol, bowiem znak ryby przypominał im chrzest, podczas którego byli zanurzani w wodzie, aby stać się nowym człowiekiem.

 W Piśmie Świętym Nowego Testamentu Jezus posłużył się symbolem ryby. Nauczał, porównując królestwo niebieskie do sieci zagarniającej mnóstwo ryb, czyli ludzi. Jezus użył takiego porównania, kiedy zwracał się do swoich uczniów mówiąc: „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.” (Mt 4, 19)
W Polsce (2000 r.) na Polach Lednickich postawiono Bramę Tysiąclecia – Rybę, jako symbol codziennego wyboru Chrystusa w życiu.

Symbol Staurogram (Tau-Rho) – stosowany był przez pierwszych chrześcijan. Jest to skrót od greckiego słowa σταυρός, które oznacza krzyż. Sięgając głębiej symboliki Rho, można nadać temu terminowi również numeryczną wartość 100, co może być odwzorowaniem greckiego słowa oznaczającego wołanie o pomoc.

koncepcja-marki-syjon-phi

Przybliżając znaczenie powyższych symboli nazwy Pracowni Syjon, jak i logotypu firmy, miałam na celu przedstawienie Państwu swojej koncepcji działalności. Zależy mi na tym, aby każdy pacjent będąc w Pracowni Syjon, czuł się bezpiecznie, dostając fachową opiekę z najwyższą formą jakości pomocy. Zatem zapraszam do mojego gabinetu w Pracowni Syjon.

Zastanawiasz się nad zmianą swojego życia?

Przewiń do góry