Trening Umiejętności Społecznych – TUS

trening-umiejetnosci-spolecznych-syjon-marta-bielecka-psycholog-psychoterapeuta-bialystok

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych to forma treningów grupowych dla dzieci, które:

·      doświadczają trudności z rówieśnikami,

·      mają problemem z wyrażaniem emocji.

·      nie radzą sobie w stresujących sytuacjach.

Włączone w program elementy treningu zastępowania agresji (w skrócie ART) opierają się na jednej z najskuteczniejszych i najpopularniejszych na świecie metod zmiany zachowania agresywnego. Metoda opiera się na założeniu, że agresja jest zachowaniem wyuczonym. W czasie zajęć wypracowujemy wraz z uczestnikami skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z konfliktami. Dzieci uczą się rozpoznawania i wyrażania swoich potrzeb w sposób skuteczny i uczciwy, z szacunkiem do siebie i innych. Trening opieram się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Dyskutujemy na temat poszczególnych sytuacji, szukamy możliwych rozwiązania, a następnie ćwiczymy zachowania uznane za najlepsze.
Najważniejszym efektem treningu jest zmniejszenie ilości problemów – w szkole, w domu, wśród rówieśników.

Jakie są efekty Treningu Umiejętności Społecznych?

Badania dowodzą, że osoby, które przeszły trening zwiększają kontrolę własnych impulsów, zmniejszają ilość zachowań agresywnych, poprawiają swoją komunikację z innymi oraz skuteczniej osiągają swoje długoterminowe cele.
Korygowanie postępowania i nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez:
– zbudowanie przez prowadzącego relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, akceptacji
oraz dialogu,
– precyzyjne instrukcje i modelowanie postępowania,
– tworzenie sytuacji uczących, które pełnią funkcję korygującą zachowania,
– stosowanie wzmocnień w atmosferze akceptacji i życzliwości,
– doświadczanie zdarzeń, które pomogą zmienić zdeformowany obraz świata i ludzi,
– uzyskanie informacji zwrotnej – w formie komunikatu od trenera, ale także od innych uczestników.

Co jest celem TUS?

– zdobycie przez uczestników doświadczeń pozwalających na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, wprowadzenie nowych form zachowania,
– doskonalenie relacji interpersonalnych,
– nauczenie się akceptowanych społecznie sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego
i fizycznego,
– przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich
w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną

W trakcie zajęć stosujemy aktywności, takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, psychodrama, burza mózgów. Pozwalają one na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także samoocenę oraz poczucie wartości, co jest niezwykle cenne i ważne w funkcjonowaniu w społeczeństwie, które coraz częściej nie sprzyja budowaniu dobrych relacji.

Organizacja programu treningu:
Zajęcia treningu składają się z trzech części, które są ćwiczone w oddzielnych sekwencjach:
– trening umiejętności prospołecznych (pokazuje i uczy np. ściśle określonej procedury posługiwania się określonymi umiejętnościami niezbędnymi w kontaktach z ludźmi,
które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych).
– trening kontroli złości (ma za zadanie nauczenie rozpoznawania i hamowania impulsu złości zanim doprowadzi on do agresywnego zachowania).
– trening zachowań moralnych (oparty na założeniach teoretycznych rozwoju moralnego L. Kohlberg’a pobudza do myślenia w  kategoriach moralnych dzięki ustrukturalizowanym grupowym dyskusjom na temat wyboru określonych wartości).

Grupy docelowe: trening przeznaczony jest dla dzieci w wieku: 7-8, 9-10, 11-12 lat, doświadczających problemów w funkcjonowaniu społecznym w szkole i w domu, zwłaszcza z powodu kłótni z kolegami, konfliktu z nauczycielami, rodzicami oraz innych kłopotów spowodowanych nieadekwatnym wyrażaniem złości.
Prowadzący: mgr Marta Bielecka – psycholog, psychoterapeuta
Grupa: 4-7 osób.
Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
Organizacja: Trening trwa przez kilka miesięcy. Zalecane są spotkania indywidualne rodziców/rodzica z psychologiem, pozwalające omówić postępy i trudności uczestników
oraz wzmocnić efekty treningu.

Facebook
Przewiń do góry